Τυπικός έλεγχος μπαταρίας αυτοκινήτου

μπαταρία αυτοκινήτουΕλέγξτε οπτικά την κατάσταση της μπαταριάς

 •  Ελέγξτε την μπαταρία για ζημιά και παραμόρφωση. Ελέγξτε κατά πόσο η μπαταρία είναι σωστά στερεωμένη, αν υπάρχουν ξένα σώματα στην επιφάνεια της μπαταρίας κλπ. Εάν βρεθεί σοβαρή ζημιά, παραμόρφωση, ή διαρροή, αντικαταστήστε την μπαταρία αυτοκινήτου. 
 • -Ελέγξτε ότι τα καλώδια της μπαταρίας δεν είναι χαλαρά ή διαβρωμένα. Εάν οι ακροδέκτες είναι σκουριασμένοι, καθαρίστε τους ακροδέκτες. 


Παρατήρηση: Πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά τον κατάλληλο προσαρμογέα τόσο για την σύνδεση των καλωδίων με τους πόλους όσο και για την βάση στήριξης της μπαταρίας στο αμάξωμα, αν αυτό απαιτείται από τον κατασκευαστή.

 

 Αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα και τοποθέτησή της στο όχημα


 

 •  Τοποθετείτε αποκλειστικά επαρκώς φορτισμένες μπαταρίες, τάση χωρίς φορτίο τουλάχιστον 12,50 V. 
 • Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιείτε τον κινητήρα και όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικούς ρεύματος. 
 • Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, αποσυνδέετε πρώτα τον αρνητικό πόλο (-) και έπειτα το θετικό πόλο (+). 
 • Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία, καθαρίζετε την επιφάνεια στο όχημα, στην οποία θα τοποθετήσετε την μπαταρία. 
 •  Καθαρίζετε τους πόλους και τα κλιπ πόλων της μπαταρίας. Επεξεργάζεστε τους πόλους με λιπαντικό που δεν περιέχει οξύ. 
 • Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα στερέωσης αρχικού εξοπλισμού. Στερεώνετε καλά την μπαταρία. 
 • Κατά τη σύνδεση αφαιρείτε τα προστατευτικά καπάκια αφού η μπαταρία βρίσκεται ήδη στο όχημα. Βάζετε τα προστατευτικά καπάκια στους πόλους της μπαταρίας που αντικαταστήσατε, για να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα και η δημιουργία σπινθήρων. 
 • Κατά την τοποθέτηση συνδέετε πρώτα το θετικό πόλο (+) και μετά τον αρνητικό πόλο (-), προσέχοντας τα κλιπ πόλων να είναι καλά στερεωμένα. 
 • Παίρνετε από την παλιά μπαταρία διάφορα παρελκόμενα, όπως τα προστατευτικά  καπάκια των πόλων, το γωνιακό κομμάτι σύνδεσης καλωδίων (όπου υπάρχει) , το τα στηρίγματα του συνδετήρα του πόλου κ.λ.π. και τα συνδέετε με τον ίδιο τρόπο, όπως ήταν συνδεδεμένα και πριν. 
 • Συντήρηση
 • Διατηρείτε τις επιφάνειες της μπαταρίας καθαρές και στεγνές. Τις καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό πανί ή με αντιστατικό πανί. Προστατεύετε τους πόλους και τα κλιπ σύνδεσης από τη διάβρωση και τα καλύπτετε με λιπαντικό που δεν περιέχει οξύ. 
 •  Μην ανοίγετε μπαταρίες αυτοκινήτων που δεν έχουν πώματα. 
 •  Εάν η απόδοση εκκίνησης είναι ανεπαρκής, ελέγχετε την μπαταρία και εάν χρειαστεί φορτίστε την. 
 •  Διατηρείτε αποθηκευμένες μπαταρίες πάντοτε φορτισμένες και σε δροσερό μέρος. 
 • Ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα την κατάσταση φόρτισης ή χρησιμοποιείτε συσκευές διατήρησης της φόρτισης. Εάν η τάση χωρίς φορτίο είναι κάτω των 12,3 V, φορτίζετε την μπαταρία.


 Βοήθεια εκκίνησης • Διαβάζετε το βιβλίο χειρισμού του οχήματος και ακολουθείτε τις οδηγίες για τη βοήθεια εκκίνησης. 
 • Η βοήθεια εκκίνησης είναι δυνατή μόνο με μπαταρία ίδιας ονομαστικής τάσης. Το μέγεθος της μπαταρίας που προσφέρει τη βοήθεια πρέπει να είναι περίπου το ίδιο με τομέγεθος της μπαταρίας που δέχεται τη βοήθεια. 
 • Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα καλώδια εκκίνησης. (π.χ. σύμφωνα με το ISO 6722) και διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης των καλωδίων 


Προσοχή! Η διακοπή τάσης μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων (σύστημα ακινητοποίησης(immobilizer), ραδιόφωνο κλπ.).Κατά το χειρισμό της μπαταρίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται τους κανόνες ασφάλειας και τεχνικής που προτείνονται από τους κατασκευαστές και πριν κάνετε οποιεσδήποτε εργασίες με την μπαταρία, διαβάζετε το βιβλίο χειρισμού (manual) του οχήματος και ακολουθείτε τις οδηγίες στο βιβλίο. Φυλάγετε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας μαζί με το βιβλίο χειρισμού του οχήματος.


Πρώτες βοήθειες: Αν πάνε σταγόνες οξέος στα μάτια, ξεπλένετε τα μάτια σας αμέσως και για μερικά λεπτά με καθαρό νερό! Κατόπιν επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης οξέος, συμβουλευθείτε αμέσως ένα γιατρό. Εάν το οξύ έλθει σε επαφή με το δέρμα ή με τα ρούχα, το εξουδετερώνετε αμέσως με σαπουνάδα ή με ουδετεροποιητή οξέος και ξεπλένετε με μπόλικο νερό.